การกู้คืนไดรฟ์แล็ปท็อปยาก – ไม่ได้ทำมันเอง

ถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถทำแล็ปท็อปการกู้คืนไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ของคุณเองแล้วคุณควรหยุดคิด นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณไม่ควรพยายามที่จะกู้คืนข้อมูลจากฮาร์ดไดรฟ์ของคุณแล็ปท็อป:

คุณเปิดเผยตัวเองเพื่ออันตราย: เป็นขั้นตอนกระบวนการของแล็ปท็อปการกู้คืนข้อมูลที่มีการเกิดขึ้นเมื่อมีการขับเคลื่อน ในกรณีนี้ถ้าบุคคลพยายามที่จะดำเนินการกู้คืนข้อมูลเพียงอย่างเดียวที่เขาจะเปิดเผยตัวเองว่าจะเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด เพราะเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้ของชิ้นส่วนที่จะสัมผัสและผู้ที่จะหลีกเลี่ยงเขาจะเปิดเผยตัวเองวงจรไฟฟ้าซึ่งอาจจะเป็นอันตรายแม้สาเหตุการตาย ดังนั้นความเป็นมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญการกู้คืนข้อมูลที่มีประสบการณ์จะแนะนำเสมอ

ความเสียหายมากขึ้นนำไปสู่​​การสูญเสียถาวรของข้อมูล: การพยายามที่จะกู้คืนข้อมูลโดยไม่ต้องช่วยมืออาชีพอาจก่อให้เกิดความเสียหายมากขึ้น ในขณะที่พยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่อยู่ในมือคนอาจยุ่งเกี่ยวกับส่วนประกอบที่ไม่มีความรู้ก่อนที่อีกคนอาจยุ่งกับฮาร์ดดิสก์ทำให้มันผิดพลาดหรือแม้กระทั่งพยายามแก้ไขอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้คุณอาจตัดสินใจที่จะใช้ซอฟต์แวร์กู้คืนข้อมูลหรือโปรแกรมระบบสาธารณูปโภคการกู้คืนข้อมูลของคุณ ใช้ซอฟต์แวร์ใด ๆ ในขณะที่ฮาร์ดไดรฟ์ของคุณแล็ปท็อปเป็นความล้มเหลวอาจนำไปสู่​​การเขียนทับและในที่สุดการสูญเสียข้อมูล ในกระบวนการของการพยายามที่จะกู้คืนข้อมูลเป็นรายบุคคลที่มีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลอาจหายไปอย่างถาวรคือ หนึ่งจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อต้องรับมือกับเรื่องของแล็ปท็อปการกู้คืนข้อมูล หากคุณค่าข้อมูลของคุณแล้วคุณจะไม่พยายามที่จะทำการกู้คืนด้วยตัวคุณเอง เพิ่งได้รับการบริการจากแล็ปท็อปข้อมูลผู้เชี่ยวชาญการกู้คืน

การรับประกันจะกลายเป็นไม่ถูกต้อง: ถ้าความพยายามของแต่ละบุคคลที่จะดำเนินการกับข้อมูลของพวกเขาในการกู้คืนเป็นไปได้ของการเพิ่มขึ้นของสถ​​านการณ์เลวร้ายลง ถ้าสถานการณ์จะเลวร้ายลงและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ก็ถูกนำไปจำหน่ายคอมพิวเตอร์ (สมมติว่าการรับประกันยังไม่หมดอายุ) พวกเขาจะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ / แทนที่กลาง เพราะนี่คือส่วนหนึ่งของนโยบายการรับประกันไม่ได้และพยายามแก้ไขสิ่งใดเป็นรายบุคคลโดยไม่ต้องช่วยมืออาชีพ กับผู้เชี่ยวชาญการกู้คืนข้อมูลหนึ่งคือสามารถที่จะกล่าวถึง บริษัท และการรับประกันยังคงอยู่ที่ถูกต้อง ผู้เชี่ยวชาญการกู้คืนข้อมูลจะต้องรับผิดชอบสำหรับการเปลี่ยนและซ่อมแซมที่จะทำ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนไดรฟ์แล็ปท็อปฮาร์ดที่นี่