ซอฟต์แวร์กู้คืนข้อมูลที่ดีและไม่ดี

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์ตามปกติและยังไม่ได้ทำเช่นนั้นคุณจะรู้ว่าในที่สุดคุณจะสูญเสียบางส่วนของข้อมูลของคุณโดยการลบความผิดพลาดมันมีผิดพลาดของระบบปฏิบัติการของคุณหรือเป็นเหยื่อของไวรัส, หนอนหรือ โทรจัน ทั้งๆที่มีความพยายามที่ดีที่สุดของคุณในการรักษาความปลอดภัยข้อผิดพลาดของคุณเองหรือแม่ธรรมชาติสามารถขั้นตอนในการที่จะประนีประนอมคอมพิวเตอร์ของคุณและมันเป็นไฟล์ลาก่อน จะมีต่อไปที่คุณสามารถตอบสนองถ้าเลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้น?

Yu มีอย่างน้อยหนึ่งโซลูชั่นที่พร้อมใช้งาน: ซอฟต์แวร์กู้คืนข้อมูล ซอฟต์แวร์กู้คืนข้อมูลเป็นเครื่องมือที่มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเหมือนสุนัขล่าสัตว์ที่รัก, เพลงลงและดึงข้อมูลที่ได้รับหายไปในถิ่นทุรกันดารใหญ่ของฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ ซอฟต์แวร์กู้คืนข้อมูลไม่ได้ถามว่าทำไมคุณสูญเสียข้อมูลของคุณก็เพียง แต่พยายามที่จะกลับไปให้คุณ

ซอฟต์แวร์กู้คืนข้อมูลสามารถทำให้แม้แต่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สามเณรมองเช่น Microsoft geeks และสามารถช่วยให้คุณประหยัดจากการมีที่จะจัดส่งฮาร์ดไดรฟ์ของคุณในระยะทางไกลเป็นระยะเวลานานเพื่อให้บริการกู้ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้และตัดสินใจหรือไม่ข้อมูลของคุณอยู่รอด

วิธีการที่ซอฟต์แวร์กู้คืนข้อมูลที่ใช้งานได้

ซอฟต์แวร์กู้คืนข้อมูลทำงานเพราะแม้ข้อมูลอาจถูกลบหรือย้ายออกจากพื้นที่หนึ่งของฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณสำเนาของมันยังคงอยู่ในพื้นที่อื่น ซอฟต์แวร์กู้คืนข้อมูลจะหาสำเนานี้และเมื่อมันไม่ข้อมูลที่สามารถดึงและใช้อีกครั้ง แต่ถ้าข้อมูลที่จะหายไปเป็นข้อมูลจากแฟ้มที่คุณกำลังทำงานอยู่ แต่ไม่ได้บันทึกเมื่อการสูญเสียข้อมูลของคุณเกิดขึ้นซอฟต์แวร์กู้คืนข้อมูลจะไม่สามารถจะได้รับมันกลับ มันจะสามารถที่จะหารุ่นที่มากที่สุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่บันทึกไว้

ข้อ จำกัด ของซอฟต์แวร์กู้คืนข้อมูล

อีกลักษณะที่รู้จักกันน้อยของซอฟต์แวร์กู้คืนข้อมูลคือว่ามันเป็นมากมักจะงานที่เฉพาะเจาะจง ในคำอื่น ๆ ไม่ทั้งหมดซอฟต์แวร์กู้คืนข้อมูลมีความพร้อมที่จะจัดการกับชนิดของการสูญเสียข้อมูลทุก ซอฟแวร์บางส่วนจะหายไปดึงข้อมูลอีเมลและบางส่วนจะหารหัสผ่านที่หายไป แต่ยังมีสิ่งที่ครอบคลุมซอฟต์แวร์กู้คืนข้อมูลเป็นอย่างดีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังซื้อ

ซอฟต์แวร์กู้คืนข้อมูลควรเป็นตัวเลือกแรกของคุณสำหรับการกู้คืนไฟล์ที่หายไปถ้าคุณสามารถประสบความสำเร็จกับมันทำให้นิสัยในอนาคตของการสำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดของคุณ แต่ถ้าซอฟต์แวร์กู้คืนข้อมูลในแม้ความพยายามที่ดีที่สุดของคุณเป็นเพียงไม่ถึงงานคุณสามารถตัดสินใจว่าคุณต้องการที่จะใช้ขั้นตอนต่อไปและให้คำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการกู้คืนข้อมูล